Andelsbrev i ny løypemaskin

Styret i MIL har besluttet å investere i løypemaskin på Bumyra denne høsten. Hovedårsaken til dette er at det maskinmerket vi har ikke lenger er i produksjon og tilgangen til, samt prisen på reservedeler fremover vurderes å være høyst usikker.

Styret er allerede godt i gang i arbeidet med å skaffe midlene som må til for å klare dette, Levanger Kommune har gitt et betydelig tilskudd, en del sponsormidler har kommet inn og den gamle maskinen er allerede solgt.Men for å komme helt i mål setter vi nå igang salg av andelsbrev i den nye løypemaskina.

Dette salget gjennomføres i løpet av September, og vil foregå ved at alle husstander får et tilbudsbrev med innbetalingsgiro i postkassen. Hver andel er pålydende kr.500,- og det er selvsagt anledning til å kjøpe så mange andeler en ønsker. Etter innbetaling vil andelsbrev bli tilsendt.

Styret håper at bygdefolket har lyst til å bidra til fortsatt flotte forhold på Bumyra skistadion og støtter MIL oss gjennom andelssalget!!

Har du ikke mottatt tilbudet og vil bidra? Ta kontakt med Jon Inge Haugen tlf. 97071827. Innbetaling kan også skj på kontonr: 4421 06 61961

Styret MIL.