Skitrening 10.2 er avlyst

Skitreninga på Bumyra i morgen, tirsdag, er avlyst p.g.a værforhold.

Guri og Ståle