Årsmøte i MIL – flyttes til kiosken

Torsdag 4.februar kl.19.00 er det årsmøte i MIL, men pga vannlekkasje på Bumyra blir møtet flyttet til kiosken på fotballstadion. Kaffe med någo attåt! Velkommen..