Hinderløype under planlegging

Idrettslaget er i startgropa med å lage ei enkel hinderløype på Bumyra. Noen ivrige pådrivere har oppnevnt seg selv i en hinderløypekomite og har grublet seg frem til en foreløpig plan på hvordan denne løypa skal se ut.

Hinderløypa er laget enkel både med tanke på kostnader og innsats som kreves for å få den til. Likevel går det med en del materialer til dette, og da først og fremst tømmerstokker. Og idrettslaget spør med dette om noen i bygda kan tenke seg å donere noen stokker til dette formålet. Material ønskelista ligger under, og alle monner drar. Så om noen vil gi så gi beskjed til Kenneth Skjerve. Vi ønsker oss aller helst furu, men tar også gran. Alt virke kan hentes.

Hvis vi kommer i mål med materialene vil det senere i sommer bli invitert til dugnad for å bygge løypa.

 

Diameter midt på stokken antall lengde
10cm 5stk 3meter
15cm 3stk 2,5meter
20cm 2stk 5meter
15-20cm 5stk 2,5meter
15-20cm 7stk 3meter
25-30cm 2stk 4meter
25-30cm 5stk 3meter
25-30cm 1stk 6-8meter
25-30cm 1stk 6meter