Topp dugnadsinnsats på Levangerkarusell

Torsdag 15.februar var det Markabygda’s tur til å arrangere Levanger karusell. Sprint sto på programmet og mye skal gjøres før, under og etter rennet. For at løyper, parkering, kaffe, start- og målgang er i orden, var ca 30 personer i sving. Stor dugnadsinnsats for at barn, ungdom og voksne kunne gjennomføre 2 heat hver, i snøføyka på Bumyra.

Dugnadsgjengen hadde stort alders-spenn, fra 5 måneder til snart 70 år. Tusen takk til alle sammen😊