Årsmøte – MIL

Årsmøte Markabygda Idrettslag

Bumyra Skistadion 12.Februar kl.19.00

                                                                                        – Vanlige årsmøtesaker

– Valg

De som ønsker å frasi seg gjenvalg må gi beskjed til valgkomiteens leder Rita-Mari Keiserås innen 2.Februar

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må meldes inn til styret innen 2.Februar.

VEL MØTT!!!