Halvårsmøte

Dato: 13. juni kl. 19.00.

Sted: Bumyra

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av årsmelding (skigruppa)
  3. Valg (Skigruppa)

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Stian Friberg innen 7. juni.

Innkomne saker må inn innen 7. juni til Kenneth Skjerve