Skitrening 18.02

Heisann

Vi kjører ei fartsleik økt på tirsdag. 

Oppmøte kl 19.00 på bumyra 

Stil. Fristil. 

Mvh 

Treneran