Halvårsmøte 2020

Innkalling til halvårsmøte i MIL

Dato: 23. juni kl. 19.00.

Sted: Bumyra

 

                                                Sakliste

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av årsmelding
  3. Godkjenning av regnskap
  4. Arbeidsplan for sesong 2020/ 2021
  5. Valg av nytt styre og valgkomite

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Siv Kristin Sørmo innen 17. juni.

Innkomne saker må meldes inn til leder i MIL Kenneth Skjerve innen 21. juni

 

Styret.