Halvårsmøte 2021

Søndag 4.Juli kl.19.30 avholdes det halvårsmøte på Bumyra Skistadion.

Vanlige årsmøtesaker og valg i skigruppa. Den som ønsker å fratre verv må gi beskjed til Frode Knipenberg innen 27. Juni. Innkomne saker må oversendes styreleder innen 27.Juni.

Velkommen!