Halvårsmøte 2022

Dato: Tirsdag 21. juni 2022 kl.19.00.

Sted: Bumyra skistadion

 

Sakliste:

  1. Valg av møteleder og 2 referenter til protokoll
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Godkjenning av årsmelding Skigruppe 2021
  4. Valg – skigruppa

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Inga Kyllo Hammer (Tlf: 91798796) innen 14. Juni.

Innkomne saker må inn til styret innen 14. juni.

 

Styret