Årsmøte MIL

Innkalling til årsmøte for Markabygda IL 2022

Dato: Mandag 27. Februar kl. 19.00.

Sted: Bumyra skistadion

 

Sakliste:

  1. Velkommen og åpning av årsmøte
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent 2 personer til å skrive under protokoll
  4. Årsmeldinger 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Saker til behandling
  7. Valg
  8. Innkomne saker

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Inga Hammer innen 13. Februar.

Innkomne saker må inn til styret innen 13. Februar.

 

Styret