Halvårsmøte 2023

Dato: Torsdag 22. juni 2023 kl.20.00.

Sted: Bumyra skistadion

 

Sakliste:

  1. Valg av møteleder og 2 referenter til protokoll
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Godkjenning av årsmelding Skigruppe 2022
  4. Valg – skigruppa

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Geir Morten Haugen (Tlf: 90037535) innen 14. Juni.

Innkomne saker må inn til styret innen 14. juni.

 

Styret