Levangerkarusell flyttet

levangerkarusellen onsdag 17. Januar blir flyttet til Åsfjellet (Møssingdalen skisenter) 

Runderenn for de under 8år start fra 18.00