Årsmøte MIL

Dato: Torsdag 29. Februar kl. 19.00.

Sted: Bumyra skistadion

 

Sakliste:

  1. Velkommen og åpning av årsmøte
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og 2 referenter til å skrive under protokoll
  4. Årsmeldinger 2023
  5. Regnskap 2023
  6. Valg
  7. Innkomne saker

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Geir Morten Haugen innen 22. Februar.

Innkomne saker må inn til styret innen 22. Februar.

 

Styret