Løypeforhold Bumyra

Nykjørt 1 og 2 km. løypene. Lagt klassisk spor bare delvis der det er nok snø for det.