Åpning treningsrom

Søndag 3.Mars kl.16.00 blir det åpning av det nye treningsrommet i kjelleren på Markabygda Montesorriskole! Vi er i ferd med å legge siste hånd på verket og dermed straks klar […]

Telenorkarusell Tirsdag 27.02.24

Tirsdag 27.02-24 arrangerer vi Telenorkarusellen Klubbrenne blir arrangert med påmelding på Bumyra. Det er en engangs sum på 100kr for hele karusellen. Når du melder deg på, velger du også […]

Markabygda rennet 2024

Tusen takk till alle som var med og bidro til at markabygda renne 2024 ble gjenomført:-) kjempeinnsats av alle Resultater Markabygdarennet 2024    

Årsmøte MIL

Dato: Torsdag 29. Februar kl. 19.00. Sted: Bumyra skistadion   Sakliste: Velkommen og åpning av årsmøte Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og 2 referenter til å skrive […]

Påmeldings link Levanger karusell sprint Frol.

Frist Tirsdag https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYWk7sn0aNwa6jIDLY01XIJAcjiIvLCF5laW6XVPI4940dgg%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0aelJmX0mvHLLp1Pb81j2_RyS3MJiBb8QxoBXISzNzgOsdEVhbXXy_sPs&h=AT2cqUBO6nzprTdbW2vp_ozw52QTCjW6lIiMDzBYPvyQ7CewN4MZWNUdTw4KZuxm1dsVL4uj7TaqpOd1kkGDmd0BYRkizo_Rh7yLgPJFTjFreoxdBsF0-yNchuLyfCNbOEm3bSyc3xpMrKpafIEhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYWk7sn0aNwa6jIDLY01XIJAcjiIvLCF5laW6XVPI4940dgg%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0aelJmX0mvHLLp1Pb81j2_RyS3MJiBb8QxoBXISzNzgOsdEVhbXXy_sPs&h=AT2cqUBO6nzprTdbW2vp_ozw52QTCjW6lIiMDzBYPvyQ7CewN4MZWNUdTw4KZuxm1dsVL4uj7TaqpOd1kkGDmd0BYRkizo_Rh7yLgPJFTjFreoxdBsF0-yNchuLyfCNbOEm3bSyc3xpMrKpafIE