Skitrening mandag 27.feb

Heisann

Endelig e vi tebake på bumyra

Oppmøte 19.00

Skøyting

Vi ska kjør ei sprint økt / tren på å gå renn. Så vi ønske at dåkk stille i kokuranse kler.

Ivrige foreldre kan også still vest dæm vil?

Mvh

Treneran