Medlemskontigent 2022

Vi har i løpet av de siste dager sendt ut faktura for årets medlemskontigent. Dette kommer for de fleste på e-post og på papir for de som har ønsket dette.

Som alltid er det endringer som vi ikke har fått med oss eller oppdatert i medlemsregisteret. Det kan være f.eks:

  • ikke mottatt faktura men ønsker å være medlem
  • mottatt faktura men ikke ønsker å være medlem
  • det mangler medlemmer i familiemedlemskapet. (aldersgrense 18år for barn)
  • endringer i familie sammensetning

Hvis du har spørsmål eller ønsker om endringer i ditt medlemskap så ber vi om at du tar kontakt med Erlend Kulås tlf: 40729518