Foreldremøte Fotball.

Hei.

Husk møte i morgen Tirsdag 29-3-2016    KL 19 00  Sted kjosken.                                                                                                                                                                                                                                               Møte er hovedsakelig for foreldre som har barn fra første klasse til og med femte klasse.                                                                                                                                                                                                   Det som møte dreier seg om er hvor mange barn som blir med på Fotball i år og hvilken klasser                                                                                                                                                                                        vi skal melde på for aldersbestemte lag og få på plass trener/Ledere for de enkelte Lag.

Knut Rygg

Leder.