Styret

Leder:  Ingvar Winje

Tlf:  97075998

Nestleder: Mats Winnberg (1år)
Kasserer: Einar Sørmo Styremedlem: Jørgen Vinje Rygg (2år)
Styremedlem: Thomas D. Leine (2år) Styremedlem: John Olav Sørmo (1år)