Oppstart allidrett!

Idrettsskolen ønsker velkommen til allidrett, minileik og styrketrening! Her er høstens program:

Idrettsskole høsten 2016

Tirsdag 25.10 Allidrett: Salaktivitet inne. Ansvar: Idrettsskolen

Ansvar Minileik: Guri Alstad

Tirsdag 1.11   Allidrett: Friidrett inne/ute. Ansvar: Friidrettsgruppa

Ansvar minileik: Marianne og Daniel

Tirsdag 8.11   Allidrett: Skigruppa inne/ute. Ansvar: Skigruppa

Ansvar Minileik: Marianne og Daniel

Tirsdag 15.11 Allidrett: Fotballgruppa. Ute/inne. Ansvar: Fotballgruppa

Ansvar Minileik: Guri Alstad

Tirsdag 22.11 Allidrett: Salaktivitet.Inne Ansvar: Idrettsskolen

Ansvar Minileik: Guri Alstad

Tirsdag 29.11 Allidrett: Salaktivitet.Inne Ansvar: Idrettsskolen

Ansvar Minileik: Guri Alstad

Timeplan:

17.15-18.00    Minileik. Barn mellom 3-5 år.

18.00-19.00    Allidrett 1-2 klasse

19.00-20.00    Allidrett 3-4 klasse

20.00-21.00    Allidrett 5-7 klasse

21.00-22.00    Styrketrening 13-100 år

Hvis det viser seg at det blir få barn i en gruppe, deler vi klassetrinnene, slik at det blir færre grupper. Info blir lagt ut på hjemmesida.

Minileik er for de minste barna, og de er inne i Halltun hver tirsdag, uavhengig av allidretten. De skal ha følge av en voksen, som har ansvaret for barnet. Lurt med innesko/drikkeflaske.

For å støtte opp om Halltun Samfunnshus, betaler vi i år leie. Det medfører at det vil koste 100 kr pr pers. Dette gjelder barn i minileik og allidrett + styrketrening. (maks 200 kr pr fam.) Dere vil få faktura. Allidretten vil foregå ute og inne, se hjemmeside for eventuelle beskjeder..                                                                              På vegne av Idrettsskolen: Guri Alstad