Aktiviteter

På årsmøtet i idrettslaget ble det vedtatt å slå sammen all barneidrett i Markabygda til en idrettsskole. Dvs at alle aktiviteter for barn 6-12 år (barneskolen) inngår i en felles aktivitetsplan. Det skal bli bedre samarbeid mellom ski, fotball, friidrett og allidrett som igjen skal komme barna til gode ved at vi får et allsidig og oversiktlig tilbud.

Aktivitetsplaner for høst følger senere