Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte for Markabygda Idrettslag 2020

   Dato: Torsdag 13. februar kl. 19.00.

   Sted: Bumyra skistadion

 

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av årsmelding 2019
  3. Godkjenning av regnskap 2019
  4. Valg av styre og valgkomite

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Stian Friberg innen 5. februar.

Innkomne saker må inn innen 5. februar til Kenneth Skjerve

 

Styret.