Årsmøte MIL

Innkalling til årsmøte for Markabygda Idrettslag 2021

Dato: Mandag 15. Mars kl. 19.00.

Sted: Bumyra skistadion

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av årsmeldinger 2020
  3. Godkjenning av regnskap 2020
  4. Valg

 

De som ønsker å si ifra seg verv må gi beskjed til leder i valgkomiteen Siw Kristin Sørmo innen 5. Mars.

Innkomne saker må inn til styret innen 5. Mars.

Styret tar forbehold om at møtet kan bli holdt digitalt dersom gjeldende smittevernsanbefalinger endres etter innkallingen er utsendt.

 

Styret.