Årsmøte MIL

Årsmøte holdes på Bumyra skistadion 28.Januar kl.19.30. De som ikke ønsker gjenvalg må gi beskjed til valgkomiteens leder Inger Lise Winje innen 19.Januar. Innsendte saker må være styret i hende innen 14.Januar.