Halvårsmøte 2015

Halvårsmøte holdes tirsdag 2.Juni kl.19.00 på Bumyra skistadion. Vanlige årsmøtesaker og valg på skigruppa. Frist for å melde inn til valgkomiteen er 26.mai. Innkomne saker må være styret i hende senest 26.mai.

Vel møtt!